Mở đầu:
Dạo gần đây tui có nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề cài đặt và sử dụng song song hai hệ điều hành linux và windows. Một số bạn gặp khó khăn, một số khác lại chả biết bắt đầu từ đâu. Thật tình mà nói, chịu khó google một chút các bạn sẽ tìm ra không ít tài liệu về vấn đề dual-boot widows và linux. Tuy vậy, để tiện việc tham khảo cho mọi người, tui xin viết một bài về các bước cần và nên làm để chuẩn bị cài đặt và sử dụng song song linux và windows. Bài này sẽ chú trọng việc cấu hình và cài đặt hệ điều hành linux sao cho thích hợp với một hệ thống dùng để học tập và nghiên cứu thêm về IT. Song song với đó là việc dual-boot linux và windows. Bài viết chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nhiều lần “re-format”, “re-install”, và “re-build” lại hệ thống của tui. Do đó, nếu có điểm gì sơ sót, khoai rất mong nhận được góp ý của mọi người.